SAVJETODAVNE USLUGE

Provjerite naše usluge:

Procjene nekretnina

Naši stručnjaci vrše neovisne procjene nekretnina sukladno pozitivnim propisima RH i sukladno međunarodno priznatim standardima Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS Valuation Standards – Global, 9th edition) i European Group of Valuers Associations (TEGoVA).
Zahvaljujući iskustvu i vlastitoj bazi podataka koju na hrvatskom tržištu gradimo već petnaestak godina, u mogućnosti smo brzo i točno izraditi procjene vrijednosti svih vrsta nekretnina: procjene zemljišta, komercijalnih objekata, procjene uredskih zgrada, trgovačkih centara, logističkih i industrijskih pogona, turističkih i stambenih objekata.

Studije izvodljivosti

Suvremeno poslovanje, ali i trenutne okolnosti na financijskom tržištu nalažu izradu studije izvodljivosti prije započinjanja bilo kojeg projekta koji angažira znatne financijske resurse neke organizacije. Studije izvodljivosti kritično su važan korak u pripremi projekata – informacije i analize koje klijentima prilikom izrade ovakvih dokumenata klijentima omogućavaju donošenje informiranih i ispravnih odluka na vrijeme i uklanjaju neizvjesnost ulaganja.

Izrada tržišnih izvješća

U okolnostima poslovnog okružja koje je u stalnoj mijeni, naročito na tržištu nekretnina, u organizacijama koje su posvećene svom core businessu teško je u svakom trenutku imati uvid u trenutno stanje tržišta. Zahvaljujući kontinuiranom radu na prikupljanju informacija i vlastitim bazama podataka, Renova za potrebe klijenata izrađuje tržišna izvješća za sve segmente nekretnina: teme koje obrađujemo su uredski prostori, maloprodajni prostori, proizvodnja i logistika, zemljišta, stambeni prostori i turističke nekretnine.

Izrada strategije nekretninskih portfelja

Jedna od aktivnosti koja donosi izravnu, mjerljivu i konkretnu korist našim klijentima jest izrada strategije za portfelj nekretnina. Kao jedan od koraka u optimizaciji poslovanja, mnoge organizacije iz privatnog i državnog sektora razmatraju restrukturiranje imovine sadržane u njihovom nekretninskom portfelju. Renova prikuplja i organizira takve podatke, analizira ih i donosi konkretne preporuke za svaku od stavki portfelja. Naši savjeti su objektivni i temelje se na konkretnom iskustvu, čime olakšavaju donošenje odluka i ubrzavaju procese koji unutar većih organizacija često traju godinama.

Izrada marketinške strategije nekretnina

Jedan od mogućih ishoda analize nekretninskih portfelja jest odluka klijenta da se nekretnine prodaju ili iznajme, što ukazuje da je potrebna marketinška strategija za nekretnine. Naše iskustvo u transakcijama na hrvatskom tržištu nekretnina pomaže našim klijentima da marketinške napore usmjere u pravom smjeru i prema konkretnoj ciljanoj grupi, čime štede vrijeme i novac.

Upravljanje imovinom

Naše usluge iz domene upravljanja imovinom (asset management) uključuju sve faze života nekretnine – kupnja, upravljanje, iznajmljivanje, optimizacija, izvještavanje i prodaja nekretnina. Zahvaljujući međunarodnom iskustvu i ekspertizi na lokalnom tržištu, naši stručnjaci podižu vrijednost nekretnina naših klijenata.

EU fondovi

Percepcija EU fondova na području nekretnina na našem tržištu veže se primarno uz investicije u turizmu ili proizvodnji. Međutim, EU fondovi mogu se koristiti i u nizu drugačijih projekata kao izvor djelomičnog financiranja. Kontaktirajte nas i provjerite da li je takva vrsta potpore dostupna i za vaš projekt.

TEHNIČKE USLUGE

Dio našeg poslovanja su tehničke usluge vezane uz nekretnine. Naši stručnjaci u mogućnosti su ponuditi slijedeće:

Vođenje projekata

Upravljanje izgradnjom ili rekonstrukcijom uredskih prostora, poslovnih objekata, trgovina i skladišta. Integralna usluga uključuje sve faze počevši od definiranja zadatka, do provedbe i isporuke gotovog proizvoda.

Upravljanje selidbom

Jedna smo od rijetkih tvrtki na hrvatskom tržištu koja nudi upravljanje kompleksnim zadacima selidbe kompanija. Upravljanje selidbom uključuje proces počevši od analize poslovnih potreba, ishodišta i odredišta selidbe, preko odabira dobavljača i ugovaranja odgovarajućih usluga, do provedbe i zaključenja selidbe.

Tehničko dubinsko snimanje

Potrebe banaka i investicijskih fondova često nalažu provedbu tehničkog dubinskog snimanja nekretnina prije odobrenja financiranja ili akvizicija. Stručnjaci Renove u mogućnosti su provjeriti sve aspekte tehničke ispravnosti zgrada, bez obzira na njihovu namjenu.

Izračun troškova kroz životni vijek nekretnine

JPP (javno privatno partnerstvo) i ostali ugovori slične dugoročne prirode zahtijevaju izračune troškova kroz životni vijek nekretnine, kako bi se ispravno postavili komercijalni temelji ugovora. Koristeći međunarodno priznatu metodologiju, Renovini stručnjaci u mogućnosti su izračunati troškove kroz zadano razdoblje životnog vijeka nekretnine.

Zelena gradnja – LEED i BREEAM certifikacija

Zakonski propisi i pravila modernog poslovanja nalažu kontinuiranu optimizaciju troškova i poboljšanja održivosti nekretnina. Renova pruža usluge certifikacije po dva vodeća standarda, BREEAM i LEED i vodeći je pružatelj usluga na tom polju u Hrvatskoj. Kontaktirajte nas kako biste saznali kako pribavljanje ovih certifikata može pomoći vašem poslovanju.

Ponosni smo na činjenicu da smo proveli prvu BREEAM certifikaciju u Hrvatskoj – od 2014. godine uredska zgrada Eurocenter nositelj je certifikata BREEAM In Use – Very good.
2015. dovršili smo certifikaciju ureda predstavništva Europske unije u Zagrebu. Prostori EU od 2015. godine nose BREEAM In Use certifikat – Very good

Legalizacija nekretnina

Sukladno pozitivnim propisima RH, uz pomoć stručnjaka vršimo legalizaciju objekata i dijelova objekata.

EU fondovi

Fondovi EU pružaju sve više prilika za sufinanciranje projekata koji odgovaraju kriterijima EU, bilo da je riječ o energetskoj učinkovitosti, investicijama u turizmu ili ostalim djelatnostima. Provjerite možemo li i vama pomoći pri prijavi za korištenje ovih fondova.

15 YEARS of EXCELLENCE

Kontaktirajte nas!

Renova logo

HR   EN